දෙහිඕවිටට පොලිසියක් ඉල්ලයි

දෙහිඕවිට කොට්ඨාසය සදහා නව පොලිස් ස්ථානයක ස්ථාපිත කර දෙන ලෙස මහජනතාවගේ අත්සන් ලබා ගැනිම පිණිස තල්දුව නගරරේ හා දෙහිඕවිට නගරයේ දී සිදුවිය.
 
දේසෝදය කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් සංවිධානය හා දෙහිඕවිට ප්‍රාදේශීය මණ්ඩලය මේ සංවිධානය කරනු ලදි.
 
අවිස්සාවේල්ල,රුවන්වැල්ල,යටියන්තොට,දැරණියගල හා ඇහැළියගොඩ යන පොලිස් ස්ථාන 05 දැනට දෙහිඕවිට කොට්ඨාසයට අයත් වේ.
 
පරිපාලන කටයුතු පහසු කරලීම සදහා නව පොලිසියක් ජනතාව ඉල්ලා සිටියි. 
 
-රුවන්වැල්ල සමුහ කේ.පී.රංජනි

නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 17 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Or log in with...