නැ’හිර නව ආරක්ෂක සේනා අඥාපති | දිනමිණ

නැ’හිර නව ආරක්ෂක සේනා අඥාපති

 

නැගෙනහිර නව ආරක්ෂක සේනා අඥාපති වශයෙන් පත්වු මේජර් ජනරාල් දර්ශන හෙට්ටිආරච්චි මහතා සිය රාජකාරි අරඹමින් ත්‍රිකුණාමලයේදී නැගෙනහිර ආණ්ඩුකාර ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහතා හමුවී පශ්චාත් යුද සමයේ නැගෙනහිර පළාතේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අදහස් හුවමාරු කර ගත්තේය.

පළාතේ සාමය ස්ථාපනය කිරීමෙහිලා දැක්වෙන ප්‍රගතිය පිළිබදව දෙපාර්ශවයම අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමෙන් පසු හමුව සිහිවීමට දෙපාර්ශවයම තිළිණ හුවමාරු කරගැනීමක්ද සිදුකළේය.

මේජර් ජනරාල් හෙට්ටිආරච්චි මහතා බ්‍රිගේඩියර්වරයකු වශයෙන් ත්‍රිකුණාමලයේ ස්ථානගත 222 බල සේනාංකයේ බල සේනාධිපති වශයෙන්ද පසුව 22 සේනාංකාධිපති වශයෙන්ද කටයුතු කළ ත්‍රිකුණාමලයේ ජාතින් අතර සමගිය ඇති කිරීමෙහිලා විවිධ වැඩසටහන් පැවැත්වු දක්ෂ නිලධාරියෙකි. පසුව පුනරුත්ථාපන කොමසාරිස් ජනරාල් වශයෙන් පත්වි මේජර් ජනරාල් පදවියට උසස් වීමෙන්පසු මඩකළපුවේ ස්ථානගත 23 සේනාංකාධිපති වරයා වශයෙන්ද කටයුතු කළ අයෙකි.

@ ත්‍රිකුණාමලය විශේෂ ඒ.ටි.එම්.ගුණානන්ද 

 


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...