උසස් පෙළ විශිෂ්ටයෝ | දිනමිණ

උසස් පෙළ විශිෂ්ටයෝ

සිතාරා සේනානි

 

මෙවර අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව ඒ ඒ විෂය ධාරා යටතේ මුළු දිවයිනෙන් ම ප්‍රථම ස්ථාන ලබා ඇති සිසු සිසුවියෝ මෙසේ ය. ජෛව විද්‍යා විෂය ධාරාව - මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ ආර්.ඒ. නිසල් පුන්සර, භෞතික විද්‍යා විෂය ධාරාව - කුරුණෑගල මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලයේ කේ.ඩී.එම්.අමායා ධර්මසිරි, වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාව - කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ එම්.එම්.ඒ.මුදිත අකලංක රාජපක්ෂ, කලා විෂය ධාරාව - මහනුවර උසස් බාලිකා විද්‍යාලයේ ආර්.ඉන්දීවරී ගවරම්මන, ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව - යාපනය,චුන්නාකම් ස්කන්දවාරෝදය විද්‍යාලයේ කනකසුන්දරම් ජතූර්සජාන්, ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව - කෑගල්ල ස්වර්ණ ජයන්ති මහා විද්‍යාලයේ කේ.මලිති ශශිකලා දිල්රංගි, පොදු/වෙනත් විෂය ධාරාව - කොළඹ මියුසියස් විද්‍යාලයේ තිලාරා ඒකනායක.

මීට අමතරව ජෛව විද්‍යා විෂය ධාරාව යටතේ දෙවැනි ස්ථානය ත්‍රිකුණාමලය කින්නියා මධ්‍ය විද්‍යාලයේ එම්.රොෂේන් අක්තාර් සහ තෙවැනි ස්ථානය කල්මුනේ කාර්මෙල් ෆාතිමා විද්‍යාලයේ පී.ක්ලෙරීන් දිලුජාන් හිමි කර ගෙන තිබේ.

භෞතික විද්‍යා විෂය ධාරාව යටතේ දෙවැනි ස්ථානය ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ යූ.ජී.චතුර ජයසංඛ සහ තෙවැනි ස්ථානය කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ එම්.බී.සවිඳු දිමාල් තානුක හිමි කර ගෙන තිබේ.

වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාව යටතේ දෙවැනි ස්ථානය කොළඹ ශාන්ත ජෝශප් විද්‍යාලයේ ටී.එෆ්.ඔනිල් වින්දුල පෙරේරා ද, තෙවැනි ස්ථානය පොලොන්නරුව හිඟුරක්ගොඩ ආනන්ද බාලිකා ජාතික පාසලේ පී.පී.ඒ. නිපුනි ධනංජනී රූපසිංහ ද හිමිකර ගෙන ඇත. කලා විෂය ධාරාව යටතේ දෙවැනි ස්ථානය යාපනය මනිපායි හින්දු විද්‍යාලයේ පද්මනාදන් කුරුපරෙෂාන් සහ තෙවැනි ස්ථානය කිරිබත්ගොඩ විහාරමහාදේවි බාලිකා විද්‍යාලයේ යූ.ඩබ්ලිව්. අමන්දා පාරමී කල්පාශ්‍යක හිමි කර ගෙන තිබේ.

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව යටතේ දෙවැනි ස්ථානය මාතලේ විද්‍යා විද්‍යාලයේ කේ.ඩබ්ලිව්. නිසල් කොබ්බෑකඩුව සහ තෙවැනි ස්ථානය ගම්පහ රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලයේ ආර්.ඒ.සන්දීප අන්ජලී රණතුංග හිමි කර ගෙන ඇත.

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව යටතේ දෙවැනි ස්ථානය කොළඹ දේවි බාලිකා විද්‍යාලයේ ටී.මයුමි තත්සරණි සහ තෙවැනි ස්ථානය මඩකළපුව ඔඩ්ඩමාවඩි මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ඉල්යාස් ෆාතිමා අරෝස හිමි කර ගෙන තිබේ.

පොදු/වෙනත් විෂය ධාරාව යටතේ දෙවැනි ස්ථානය පෞද්ගලික අයදුම්කරුවකු ලෙස පෙනී සිටි තුම්මෝදර පැල්පොළ එම්.පී.ධනංජය විමුක්ති කරුණාරත්න ද, තෙවැනි ස්ථානය පෞද්ගලික අයදුම්කරුවකු ලෙස පෙනී සිටි ගාල්ල උළුවිටිකේ කේ.ජී.එස්.ජී. ලහිරු සසංක හිමි කර ගෙන තිබේ. 


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...