වෛද්‍ය නිලධාරී සංගමයේ ඇඟිලි ගැසීම්: 2017 වෛද්‍ය ස්ථාන මාරුවීම තාම නෑ | දිනමිණ

වෛද්‍ය නිලධාරී සංගමයේ ඇඟිලි ගැසීම්: 2017 වෛද්‍ය ස්ථාන මාරුවීම තාම නෑ

 2017 වසරේ වෛද්‍ය ස්ථාන මාරුවීම් ලේඛනය මෙතෙක් නිකුත් නොකිරීමට හේතුව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ ඇඟිලි ගැසීම් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ආරංචිමාර්ග පවසයි.

වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය නිලධාරින්ට බලපෑම් කරමින් ලේඛනය සකස් කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයක් මතුකර ඇත. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දී ඇත්තේ දැනට වසාදමා ඇති ග්‍රාමීය හා පර්යන්ත රෝහල් 40ක් යළි විවෘත කිරීම සඳහා වෛද්‍යවරුන් ‍යොමුකරන ලෙසයි.

නමුත් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය එම රෝහල් යළි විවෘත කිරීම සඳහා වෛද්‍යවරුන් යොමු කිරීමට මැළිකමක් දක්වන බව වාර්තා වෙයි.

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය රෝහල්වල වෛද්‍ය හිඟයක් ඇති බව ප්‍රකාශ කළත් රෝහල්වල පවතින වෛද්‍ය හිඟයට හේතුවී ඇත්තේ නවක වෛද්‍යවරුන් මේ වනවිට පුහුණුවීම්වල නිරතවීමයි. තවත් නවක වෛද්‍යවරුන් ඉදිරියේ දී බඳවා ගැනීමට ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අපේක්ෂා කරයි.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...