කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීම - LIVE | දිනමිණ

කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීම - LIVE

කැබිනට් තීරක දැනුම් දීමේ සජීවී දසුන්......

 


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Or log in with...