කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීම - LIVE

කැබිනට් තීරක දැනුම් දීමේ සජීවී දසුන්......

 


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Or log in with...