දික්වැල්ල විජිතයට කරාතේ රන් පදක්කම් 5ක් | දිනමිණ

දික්වැල්ල විජිතයට කරාතේ රන් පදක්කම් 5ක්

විදුහල්පති උපුල් සේනක රාජසිංහ, විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා උපදේශක, එල්.ජී. සුජිත් කරාතේ උපදේශක සේනක කේ.හැන්නදි මහත්වරු සමඟ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම.

ශ්‍රී ලංකා කරාතේ දෝ සම්මේලනය සංවිධාන කළ ජාතික කරාතේ ශූරතාවලියට දික්වැල්ල විජිත මධ්‍ය විද්‍යාලයෙන් ඉදිරිපත් වූ කණ්ඩායම රන් පදක්කම් පහක් හිමි කර ගැනීමට සමත් වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා දක්ෂිණ කරාතේ සංගමයේ ප්‍රධාන උපදේශන (කළුපටි 7 ශේණිය) සේනක කේ.හැන්නදි මහතා මෙහෙය වූ මේ කණ්ඩායමට ජී.එම්.මෙත්මි උදාරා, ඊ.ජේ.කේ.පී. කවීන් ප්‍රමුදිත, එල්.ජී. තරණි සසේදා, සිතිජ ඩී.සිල්වා, එම්.එම්. බුද්ධික සුපේසල ඇතුළත් වූහ.

දික්වැල්ල විශේෂ
ජී.සිරිසේන 


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Or log in with...