ඌව එජාප මන්ත්‍රීහු සභාව වර්ජනය කරති | දිනමිණ

ඌව එජාප මන්ත්‍රීහු සභාව වර්ජනය කරති

සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් බව අමතක කර පළාත් සභාවේ රැකියා අවස්ථා සියල්ල ආණ්ඩු පක්ෂයේ මැති ඇමතීන් පමණක්ම සතු කර ගැනීමට විරෝධය පළ කරමින් විපක්ෂයේ (එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ) මන්ත්‍රීවරුන් ඊයේ (10) සභා රැස්වීම වර්ජනය කරමින් සභා ගර්භයෙන් පිටව ගියහ.

ඌව පළාත් සභාව මේ වන විට සම්මුතිවාදී පළාත් සභාවක්. එහි අමාත්‍ය මණ්ඩලය එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් එක් ඇමැතිවරයකුගෙනුත් ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් අමාත්‍යවරුන් හතර ෙදනකුෙගන් සමන්විතයි. එහෙත් මේ පළාත් සභාවේ බො‍හෝ පත්වීම් ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නම් ලේඛනයන් අනුව අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය මත කොන්ත්‍රාත් පදනම යටතේ පත්කර තිබෙනවා. මේ පත්වීම් සඳහා ප්‍රසිද්ධ කොට ඉල්ලුම්පත් කැඳවා නැහැ. අපි මීට පෙර ආණ්ඩුකාරවරයාව දැනුවත් කළා. මෙහි ඇති දෝෂී බව පෙන්වලා. ආණ්ඩුකාරවරයාත් මේ කරුණේ දී නිශ්ශබ්ද වීම කනගාටුවට කරුණක්. මේ නිසා අද ඌව පළාත් සභාවේ මාසික සභා රැස්වීමට සහභාගී නොවී අපි සභා ගැබෙන් පිටව යනවා යැයි ඌව පළාත් සභාවේ විපක්ෂ නායක ර.මු. රත්නායක මහතා පැවැසීය. අනතුරුව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු විපක්ෂ නායක ර.මු. රත්නායක මහතා ප්‍රමුඛව ශබ්ද නඟමින් සභාවෙන් ඉවත් වී ගියහ.

දෙමෝදර සමූහ ආර්. එම්. සෝමරත්න සහ සොරණාතොට සමූහ


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Or log in with...