අභාවයන් | දිනමිණ

අභාවයන්

සංවේගයෙන් දැනුම්දීමයි - කොළඹ 10 හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමි මාවතේ අංක 181/24, වයිට්පාක්හි මහාචාර්ය බී.ඒ.ටිඩී සිල්වාගේ මෑණියන්වූ ඇම්.ඒ. ඇසිලින්නෝනා උපාසිකා මාතාව අවුරුදු 95 ක් ආයුවිඳ පරලෝ සැපත්වූයෙන් ඒ පිළිබඳ අවමංගල උත්සවය පෙබරවාරි 13 වෙනි සඳුදින බොරැල්ලේ කනත්තේ අදාහනාගාරයේදී පැවැත්වේ. අවමංගල පෙරහැර නිවසින් පිටත්වීම 13 වෙනි සඳුදින 2.30 ට නිවසින් පිටත්වේ. මෙයට, ශෝකයටපත් දූ, දරු පිරිස. බී.ඒ.ටිඩී සිල්වා (පුතා), නයණාද සිල්වා (ලේලි), ඇඩ්වින් රබුක්කන (බෑනා), බී.ඒ. කරුණාවතී (දුව) දිවංගත, ඇම්.ඒ. මහින්‍දදාස (බෑනා), බී.ඒ. දයාලතා (දුව), ධර්මසිරි කරඳන (බෑනා) දිවංගත, බී.ඒ. ජෙනට් (දුව), යූ.ඒ. ජයරත්න (බෑනා) දිවංගත, බී.ඒ. සුවිනීතා (දුව) දිවංගත, බී.ඒ. ඩැනිස්ටර් (පුතා), හේමමාලී ද සිල්වා (ලේලි), කේ.බී. නික්සන් පෙරේරා (බෑනා), බී.ඒ. කාන්ති පෙරේරා (දුව), ලොයිඩ් කරුණාවර්ධන (බෑනා), බී.ඒ. කමලා ලක්‍ෂමී (දුව), ඇල්.එච්. මහින්‍දදාස (බෑනා), බී.ඒ. චින්තා චාන්දනී (දුව).
020144

 


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Or log in with...