කොටුවේ පොඩි හාමුදුරුවෝ කාලීන ධර්ම දේශනය : Live | දිනමිණ

කොටුවේ පොඩි හාමුදුරුවෝ කාලීන ධර්ම දේශනය : Live

Radio Dinamina සහ දිනමිණ ඔන්ලයින් ඒකාබද්ධ සජීවී විකාශයකි.

http://www.dinamina.lk/on-air/


අදහස් 1ක් ඇත

meka prasnayak neweyi awasara! pansalwalath oya wenasama neda ,awasara! mama thada bawuddayek, namuth mata pansala apprasannayi; kalina nawa piliweth pansaleth nisa halo! (; samawenna, buduni)

නව අදහස දක්වන්න