"චතුර, විජයගේ විතරක් නෙමෙයි මහින්දගේත් කරේ ගිහින් තියනවා" - රාජිත | දිනමිණ

"චතුර, විජයගේ විතරක් නෙමෙයි මහින්දගේත් කරේ ගිහින් තියනවා" - රාජිත

- Video Courtesy : TV Derana​


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...