රජයේ ආයතන 20ක් 2015 දී කෝටි 1600ක අර්ථසාධක ගෙවා නැහැ | දිනමිණ

රජයේ ආයතන 20ක් 2015 දී කෝටි 1600ක අර්ථසාධක ගෙවා නැහැ

ජයසිරි මුණසිංහ

රජය සතු ව්‍යාපාර 400න් ආයතන 20ක් තම සේවකයින් වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු අර්ථසාධක අරමුදල් (ඊ.පී.එෆ්.) හා සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාරකාර අරමුදල් (ඊ.ටී.එෆ්.) නිසි ලෙස ගෙවා නොමැති බවත් එය වසර 2015 දී පමණක් රුපියල් කෝටි 1600ක් තරම් වන බවත් මහා භාණ්ඩාගාරය ප්‍රකාශ කරයි.

රාජ්‍ය ව්‍යවසායන්ට මහා භාණ්ඩාගාරයට බරක් නොවී පවත්වාගෙන යෑමට උපායමාර්ගික වැඩපිළිවෙළකට ප්‍රවේශ කිරීමේ මුල් අදියර ඊයේ (15) උදේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී ආරම්භ කළ අවස්ථාව ඇමැතූ මහා භාණ්ඩාගාර ලේකම් හා මුදල් ලේකම් ආචාර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුංග මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කෙළේය. තම සේවකයින්ට වැටුපෙන් අය කරගන්නා හා ආයතනය මඟින් ගෙවන මේ ඊ.පී.එෆ්. සහ ඊ.ටී.එෆ්. අරමුදල් ගෙවීමට හෝ ආයතන කළමනාකාරීත්වය ක්‍රියා නොකොට තිබෙන තත්ත්වයක් තුළ රටේ ආර්ථිකය ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ කෙසේ දැයි ප්‍රශ්නයක් මතුවන බව ද ලේකම්වරයා මෙහිදී අවධාරණය කෙළේය.

තම සේවකයින්ගේ අනාගත විශ්‍රාම දිවිය සුරක්ෂිතවීමට ඇති එකම මඟ පිළිබඳව පවා නිසි අවධානයක් හෝ යොමු නොකළ පාලනාධිකාරීන් තුළින් රටේ ආර්ථික දියුණුව පිළිබඳව දායකත්වය බලාපොරොත්තුවීම මේ වන විට වලංගු නොවන බව ද ලේකම්වරයා කියා සිටියේය. 


නව අදහස දක්වන්න