මල සිරුරක් කොළඹ සිට අනුරාධපුරට බස් රථයක ගෙනිහින් : Video | දිනමිණ

මල සිරුරක් කොළඹ සිට අනුරාධපුරට බස් රථයක ගෙනිහින් : Video

(කෙටි චිත්‍රපටයකි)


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...