කුණු වලට කුණු විසදුම් එපා | දිනමිණ

කුණු වලට කුණු විසදුම් එපා

වසන්ත ජයසිංහආරච්චි

මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද නාය යෑමෙන් පස්සේ රටම කුණු ගැන කතාකරන්න පටන් අරන්.හැබැයි මේ වෙනකල් කුණු ප්‍ර‍ශ්නේ එකතැන කුණු වෙනවා විතරයි.ඒකට විසදුම් හොයන්න තාමත් එක එක තැන විවිධ යෝජනා ආවත් තාමත් හරිහමන් ප්‍ර‍තිඵලයක්නම් නෑ.ඒත් කුණු ප්‍ර‍ශ්නේ ගැන ඇත්තටම මොකද වෙන්නේ කියලා අපි හොයලා බැලුවා.....


නව අදහස දක්වන්න