අන්තර්ජාලයෙන් රටක් කැළඹූ මෙලීසාගේ වීඩියෝව | දිනමිණ

අන්තර්ජාලයෙන් රටක් කැළඹූ මෙලීසාගේ වීඩියෝව

නලින් දිල්රුක්ෂ

පැය 24ක් ඇතුළත රටේ ම කතා බහට ලක් වුණු නීති අංශය උණුසුම් කෙරුව ඇය කවුද? නාන ඇඳුම ඇයට අකැපද? කතිකවකට යා යුතු කාලය එළැඹ ඇත

 


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...