එස්. එම්. චන්ද්‍රසේන මූල්‍ය අපරාධ ⁣විමර්ශන කොට්ඨාසයට | දිනමිණ

එස්. එම්. චන්ද්‍රසේන මූල්‍ය අපරාධ ⁣විමර්ශන කොට්ඨාසයට

බඩඉරිඟු බීජ බෙදාහැරීමේදී සිදුවූ අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාගැනිම සදහා මන්ත්‍රීවරයා මෙලෙස මූල්‍ය අපරාධ ⁣විමර්ශන කොට්ඨාසයට කැඳවා ඇති බව වාර්තාවෙයි.

2014 වසරේදී ඔහු ආර්ථික සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ සමයේ සිදුවූ බව කියන අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් මෙම විමර්ශනය සිදුකෙරේ.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...