හදිසි ආපදා පෙර සූදානම් ඒකකයක් | දිනමිණ

හදිසි ආපදා පෙර සූදානම් ඒකකයක්

බුද්ධිකා ඉඹුලාන

රට තුළ ඇතිවන හදිසි ආපදා තත්ත්වයන්හිදී ජනතාවට සහාය වීම පිණිස හදිසි ආපදා පෙර සූදානම් ඒකකයක්'ස්ථාපිත කිරීමට ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන ඇමැති මහින්ද අමරවිර මහතා කටයුතු යොදා ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පියවර සැලසුම් කිරීම සඳහා ධීවර අමාත්‍යංශ ලේකම් මංගලිකා අධීකාරි මහත්මිය ඇතුළු සාමාජිකයින් හය දෙනකුගෙන් සමන්විත කමිටුවක් ඇමැතිවරයා විසින් පත්කර තිබේ. පසුගිය දා ඇතිවූ ගංවතුර ,නායයාම් වලදි විපතට පත් අය බේරා ගැනීම සඳහා යාත්‍රා,ජීවිත ආරක්ෂක කබා ආදිය සැපැයීමට හදිසි ආපදා ඒකකයක් ‍නොතිබීම බලවත් අඩුපාඩු වක් වූ බැවින් තමන් මෙම පියවර ගත් බව ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා කියයි.

මෙවැනි ඒකකයක් නොමැතිව වුවද පසුගියදා ඇතිවූ ආපදා තත්ත්වයේදී ධීවර යාත්‍රා 350ක් යොදවා ජනතාව බේරා ගැනීමට හැකිවූ බව ධීවර ඇමැතිවරයා පෙන්වා දෙයි. 

 


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...