උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව විශේෂ මාධ්‍ය හමුව - LIVE | දිනමිණ

උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව විශේෂ මාධ්‍ය හමුව - LIVE

 


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Or log in with...