වෙද වර්ජනය සතියකින් කල්යයි | දිනමිණ

වෙද වර්ජනය සතියකින් කල්යයි

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින් හෙට දිනයේ සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතව පැවති අඛණ්ඩ වැඩවර්ජනය සතියක කාලයක් අත්හිටුවීමට තීරණය කර තිබේ.

අද පැවති විධායක කමිටු රැස්වීමේදී එලෙස තීරණය කළ බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සදහන් කර ඇත.


නව අදහස දක්වන්න