මදුරු කරදරයට නොවරදින ප්‍රථිකර්මයක් (වීඩියෝ සහිතයි) | දිනමිණ

මදුරු කරදරයට නොවරදින ප්‍රථිකර්මයක් (වීඩියෝ සහිතයි)

නලින් දිල්රුක්ෂ

ඔබේ නිවසේත් මදුරු කරදරය තිබේ ද? එහෙමනම් කිසිදු වියදමකින් මහන්සියකින් තොරව මදුරුවන් පලවා හරින්න අත්දුටු ප්‍රතිකර්මයක් මෙන්න. වීඩියෝව බලන්න. විනාඩියයි. හරිම පහසුයි. මේ ක්‍රමය වරදින්නේම නැහැ. මදුරුවන් මැස්සන් හෝ හපුටුවන් වැනි සියලුම සතුන් පලවා හරින්න පහසුම ක්‍රමයක් මේක.


නව අදහස දක්වන්න