කාලෝ ඉවත් කළොත් අඛණ්ඩ වර්ජනයක් | දිනමිණ


 

කාලෝ ඉවත් කළොත් අඛණ්ඩ වර්ජනයක්

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් අත්තනෝමතික ආකාරයෙන් මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ සභාපති ධූරයෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කළහොත් වහාම අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයකට අවතීර්ණ වන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි.

වෛද්‍ය සභාවේ සභාපතිවරයා පත් කිරීමේ බලය සෞඛ්‍ය  අමාත්‍යවරයාට පැවරුණ ද ඉවත් කිරීමේ බලය අමාත්‍යවරයාට නොමැති බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ  ලේකම් වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ පෙන්වා දෙයි.

නව අදහස දක්වන්න