අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ආගමික වතාවත්වලට එක්වෙමින් | දිනමිණ


 

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ආගමික වතාවත්වලට එක්වෙමින්

අනුරාධපුර රුවන්මැලි මහා සෑ මහා චෛත්‍යයේ මැලිමළුවේ ප්‍රතිසංස්කරණය නිමවා පූජා කිරීමේ පුණ්‍ය මහෝත්සවයට සහභාගිවු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ආගමික වතාවත්වලට එක්වෙමින්. අධ්‍යාපන ඇමැති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාද මෙහි වෙයි. ඡායාරූපය - හිරන්ත ගුණතිලක

නව අදහස දක්වන්න