බිත්තරයක් තුළ තවත් බිත්තරයක්.? | දිනමිණ

බිත්තරයක් තුළ තවත් බිත්තරයක්.?

බිත්තරයක් තුළ තවත් බිත්තරයක් තිබි හමුවු පුවතක් අද(17) අනුරාධපුර මාතලේ හංදිය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තාවේ.

මාතලේ හංදිය නිසළ මාවත ප්‍රදේශයේ පදිංච් ලොකුගේ චන්ද්‍රිකා මහත්මිය අද උදෑසන වෙළදසැළකින් මෙම බිත්තරයක් මිලදි ගෙන ඇත.

පසුව නිවසට ගෙනවිත් එය කඩා බැලිමේදි එහි ප්‍රමාණයෙන් කුඩා තවත් බිත්තරයක් දැක තිබේ.

මෙහි ලොකු බිත්තරයේ අනෙකුත් බිත්තරවල මෙන් සාමාන්‍ය පරිදි කහ මදය හා සුදු මදය තිබි ඇති අතර එයට අමතරව මෙම කුඩා බිත්තරයද තිබි ඇතැයි ලොකුගේ චන්ද්‍රිකා මහත්මිය සදහන් කළාය.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...