කාටූන | දිනමිණ

කාටූන


අදහස් 1ක් ඇත

මොකද දැන් චිත්‍රකතා දෙක පලවෙන්නේ නැත්තේ ? ඔයාලගේ පත්තරේ බංකොලොත් වෙන්න යනවද ? කතෘල අලුත් MEDIA කොම්පැනියට යනවද ? ඔයාල දන්නවද සමහරු පත්තරේ ගත්තගමන් ඔය දෙක හොයනවා කියල ? ඔයදෙක බලන්න විතරක් පත්තරේ ගන්න අයත් ඉන්නවා. කාර්ටුන් වගේම ඔය දෙකටත් පාඨකයෝ ඉන්නවා කියල අමතක කරන්න එපා ඔය පොඩි කතාදෙක එක්කෝ ඉවරකරලා දාන්න. නැත්තම් දිගටම දිනපතා පලකරන්න පුළුවන් මනුස්සයෙකුට ඒ කොටස දෙන්න. කතාවක් ගොතාගන්න බැරි මිනිස්සුද ඔයාලගේ පත්තරේ ඉන්නේ ?

පිටු

නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...