වෛද්‍ය සිසුන් යළි සයිටම් වි⁣රෝධතාවයක | දිනමිණ

වෛද්‍ය සිසුන් යළි සයිටම් වි⁣රෝධතාවයක

වෛද්‍ය පීඨ සිසුන්, ලිප්ටන් වටරවුමේ යළි සයිටම් වි⁣රෝධතාවක යෙදි සිටින බව වාර්තාවේ.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...