වෙදුන් හෙට සිට යලි වැඩ වරති | දිනමිණ

වෙදුන් හෙට සිට යලි වැඩ වරති

රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය හෙට උදෑසන 8.00 සිට පැය 24 ක සංකේත වැඩවර්ජනයක් ප්‍රකාෂයට පත් කර ඇති බව වාර්තාවේ.


නව අදහස දක්වන්න