අාවා කල්ලියේ දෙවැනියා අත්අඩංගුවට | දිනමිණ

අාවා කල්ලියේ දෙවැනියා අත්අඩංගුවට

අාවා කල්ලියේ දෙවැනියා ඇතුළු 04 දෙදෙනෙකු කෙළඹ දී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Or log in with...