අාවා කල්ලියේ දෙවැනියා අත්අඩංගුවට | දිනමිණ

අාවා කල්ලියේ දෙවැනියා අත්අඩංගුවට

අාවා කල්ලියේ දෙවැනියා ඇතුළු 04 දෙදෙනෙකු කෙළඹ දී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...