"ආවා" කල්ලියේ 07ක් 22 දක්වා රිමාන්ඩ් | දිනමිණ

"ආවා" කල්ලියේ 07ක් 22 දක්වා රිමාන්ඩ්

අත්අඩංගුවට ගත් "ආවා" කල්ලියේ නායක, නිශාන්තන් හෙවත් "නිශා වික්ටර්" ඇතුළු එහි සාමාජිකයන් 07 දෙනෙකු මේ මස 22 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට පත්කර තිබේ.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...