වලවේ කලාපයේ ගොවි ජනතාවට ඉඩම් ඔප්පු ප‍්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයෙන්...... | දිනමිණ

වලවේ කලාපයේ ගොවි ජනතාවට ඉඩම් ඔප්පු ප‍්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයෙන්......

ජනාධිපතිවරයා අතින් වලවේ කලාපයේ ජනපදිකයෙක් ඉඩම් හිමිකම් ඔප්පුවක් ලබාගනී. ඇමැතිවරුන් වන මහින්ද අමරවීර, තලතා අතුකෝරාල යන මහත්ම මහත්මීහූද මෙහි වෙති. ඡායාරූපය - සුදත් මලවීර

නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...