ඒකාබද්ධය - සබරගමු සහ පේරාදෙණි සිසුන් විරෝධතාවක | දිනමිණ

ඒකාබද්ධය - සබරගමු සහ පේරාදෙණි සිසුන් විරෝධතාවක

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ විරෝධතාවයක් මේ වනවිට පුරහල අවට ප්‍රදේශයේ පැවැත්වෙන බව වාර්තා වෙයි.

මේ අතර අධ්‍යයන හා සුබ සාධන ගැටළු රැසකට විසඳුම් ඉල්ලා සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන් අද දහවල් විරෝධතාවක නිරත විය.

ඒ, විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පිවිසුම අසළ දියි.

එමෙන්ම පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සම සෞඛ්‍ය විද්‍යාපීඨ ශිෂ්‍යයින් විසින් විරෝධතාවක් පවත්වා තිබේ.
 
අද(18) උදෑසන සෞඛ්‍ය  අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිටදීය.
 
පාඨමාලා ආරම්භ වී වසර 10ක් ගත වුවද අවශ්‍ය සායනික පුහුණුව ලබා ගැනීම සඳහා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් බැහැර රෝහල්වලට යාමට සිදුවීමෙන් තමන් දුෂ්කරතාවට පත්ව ඇති බව ඔවුන් පවසයි.
 
එම නිසා මහනුවර ශික්ෂණ රෝහල ඇතුළු මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ රජයේ රෝහල්වලට තමන්ට අවශ්‍ය සායනික පුහුණුව ලබා ගැනිමට අවස්ථාව ලබා දෙන ලෙස ඔවුන් බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

නව අදහස දක්වන්න