ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ජලජීවී වගා ව්‍යාප්ත කරන්න වැඩ සටහන් | දිනමිණ

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ජලජීවී වගා ව්‍යාප්ත කරන්න වැඩ සටහන්

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ජල ජීවී වගාව ව්‍යාප්ත කිරීමට ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ජල ජීවී වගා ව්‍යාප්ත කාර්යාලය පියවර ගෙන ඇති අතර මේ යටතේ මිරිදිය මත්ස්‍ය වගාව සහ විසිතුරු මත්ස්‍ය වගාව වැඩි දියුණු කිරීමට කටයුතු අරඹා ඇත.

මේ අනුව 2017 අය වැය යටතේ ජල ජීවී වගාවට අදාළ ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩ සටහන මත ගෙවතුවල මඬ පොකුණු තුළ මිරිදිය මත්ස්‍ය වගාව පිණිස නව ව්‍යාපෘතිලාභීන් තෝරා ගනිමින් වර්ග මීටර් 500කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂයක ආධාරයක් ලබා දෙන බවත් දැනට පොකුණු පවත්වා ගෙන අයට ඒකාබද්ධ මත්ස්‍ය වගාව සහ සත්ව පාලනය මෙන්ම කෘෂිකර්මය පිණිසද රුපියල් ලක්ෂයක ආධාර මුදලක් ලබා දෙන බවත් දිස්ත්‍රික් ජල ජීවී වගා ව්‍යාප්ති නිලධාරී ජේ.ආර්.ඩී.සම්පත් මහතා පැවසීය.

විසිතුරු මත්ස්‍ය විදේශ වෙළෙඳ පොළෙහි ඇති ඉල්ලුමින් දැනට සියයට තුනක පමණ සැපයුමක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් සිදු කෙරෙන බැවින් මෙය වැඩි කිරීම රජයේ අරමුණ වී ඇති බවත් මේ සඳහා ආධාර ලබාදීමත්, දැනුවත් කිරීම් සහ විදේශ වෙළෙඳ පොළ සදහා අදාළ ආයතන වෙත යොමු කිරීමත් සිදු වන බවද සම්පත් මහතා පැවසීය.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙහි කුඩා ජලාශවල මිරිදිය වගාව පිණිස මත්ස්‍ය පැටවුන් මුදා හැරීම යටතේ දැනට මීරිගම ගිරිඋල්ල වැව සහ මාවීහේන වැවද දිවුලපිටිය කොට්ඨාසයේ මාබොදල වැවට මුදාහැර ඇති අතර මෙම වැව් තුනට මිරිදිය අභිජනන මධ්‍යස්ථාන මඟින් ලබගත් කැට්ලා . රෝහු. මිරිගාල් සහ තිලාපියා යව වර්ගයන්හි පැටවුන් 75000 මුදා හැර ඇති බවත් පැවසු දිස්ත්‍රික් ජල ජීවී වගා ව්‍යාප්ත නිලධාරී වරයා මෙම වැව් වල මත්ස්‍යයන් රැකබලා ගැනීම සහ අස්වැන්න ලබා ගැනීම අදාළ ප්‍රදේශයන්හි ගොවි සංවිධාන වලට බාරදී ඇති බවද පැවසීය. දැනට දිවයිනෙහි වැඩිම විසිතුරු මත්ස්‍ය වගාවක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙහි සිදුවන අතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 13 හි ලියා පදිංචි වගාකරුවන් 500ක් පමණ වන බවත් අවශ්‍ය ඕනෑම අයකුට මෙම වගාව සඳහා යොමුවීමටත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය පුහුණුව ලබා ගැනීමට හැකියාව පවතින බවත් දිස්ත්‍රික් ව්‍යාප්ති නිලධාරී සම්පත් මහතා වැඩි දුරටත් පැවසීය. 

ගම්පහ අතිරේක


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...