නියඟයෙන් පීඩාවට පත් කුරුණෑගල ලක්ෂ දෙකකට සහන | දිනමිණ

නියඟයෙන් පීඩාවට පත් කුරුණෑගල ලක්ෂ දෙකකට සහන

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයට බලපා ඇති නියං තත්ත්වය හේතුවෙන් පීඩාවට පත් පවුල් ලක්ෂ දෙකකට වැඩි පිරිසකට සහනාධාර ලබාදීම ආරම්භ කළ බව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් ගාමිණී ඉලංගරත්න මහතා පැවසීය.

පවතින දේශගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් පීඩාවට පත් කුරුණෑගල ජනතාවට පානීය ජලය සපයන අතර පවුලේ දෙදෙනකු සඳහා මසකට රුපියල් 4000 කුත්, තුන් දෙනෙකුට වැඩි පවුලක් සඳහා රුපියල් 5000කුත් වටිනා වියළි සළාක ලබාදීම ආරම්භ කළ බව සඳහන් කළේය.

මෙම වියළි සලාකවලට සහල් හැර සීනි, පරිප්පු, කරවල, සැමන්, තේකොළ යනාදී ද්‍රව්‍ය පමණක් ලබාගත හැකි බවද මෙහිදී අවධාරණය කෙරිණි. එසේ ලබාදෙන වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය සමුපකාරවලින්ලබාගත හැකි අතර, අවශ්‍ය නම් සති දෙකකට වතාවක් කොටස් වශයෙන්ද ලබාගත හැකිය.

දැනට දිස්ත්‍රික්කය තුළ නියඟයෙන් පීඩාවට පත් පවුල් 204760ක් සඳහා වියළි සලාක ලබා දීම ආරම්භ කර ඇති අතර වැඩිම පවුල් සංඛ්‍යාවක් ආධාර ලබන්නේ පොල්පිතිගම ප්‍රදේශයෙන් බව අනාවරණය කෙරිණි. පොල්පිතිගම ප්‍රදේශයේ පවුල් 18869ක් සඳහා වියළි සලාක ලබාදෙන බවද මෙහිදී සඳහන් කළේය. 

ඉබ්බාගමුව සමූහ - කුමාරි දසනායක


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...