දකුණු පළාතේ රාජ්‍ය ආයතනවලට ජීව වායු ඒකක | දිනමිණ

දකුණු පළාතේ රාජ්‍ය ආයතනවලට ජීව වායු ඒකක

නිවෙස්වල, සංචාරක හෝටල්වල සහ රජයේ ආයතනවල එදිනෙදා එකතුවන කැළි කසළ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලබා දීම සඳහා දකුණු පළාත් සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ජීව වායු ඒකක ස්ථාපිත කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහනක් ආරම්භ කොට ඇත.

ජීව වායු එකකයක් ස්ථාපිත කරන ආකාරය පිළිබඳ අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපදෙස් පමණක් නොව තම නිවෙසට හෝ ආයතනයට පැමිණ ජීව වායු ඒකක ඉදිකර දීමටද දකුණු පළාත් සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් පියවරගෙන ඇත. මේ වන විට දකුණු පළාතේ නිවාසවල, රාජ්‍ය ආයතන හා සංචාරක හෝටල්වල ජීව වායු ඒකක පනහකට අධික සංඛ්‍යාවක් දකුණු පළාත් සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ස්ථාපිත කොට ඇත. ජීව වායු ඒකක ඉදි කිරීම සදහා පේදරේරු කණ්ඩායමක්ද දකුණු පළාත් සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් පුහුණු කොට තිබේ. ඒ විතරක් නොව ජීව වායු ඒකකයක් ඉදිකර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ණය පහසුකම් ලබා දීමටද දකුණු පළාත් සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් පියවර ගෙන තිබේ.

දකුණු පළාත් සංවර්ධන අධිකාරියට පත්වූ නව සභාපති කුමාර කරවිට මහතාගේ අදහසකට අනුව දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ඇමැති ෂාන් විජේලාල්ද සිල්වා මහතාගේ උපදෙස් මත ම්‍ෙ ව්‍යාපෘතිය දකුණු පළාතේ ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

දකුණු පළාත් සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති කුමාර කරවිට මහතා -

මේ ජීව වායු එකක ස්ථාපිත කිරීම නිසා එදිනෙදා එකතුවන කැළි කසළ ප්‍රශ්නයට ප්‍රබල විසඳුමක් ලැබෙනවා. කැළි කසළ මහමඟට රැගෙන විත් දමන සංස්කෘතිය මේ තුලින් නැති කරන්න පුළුවන්. කසළ කියන්නේ සම්පතක්.ජීව වායු එකකයක් ස්ථාපිත කිරිම තුලින් ජනතාවට ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවා. කැළි කසළ ප්‍රශ්නයට විතරක් නෙවෙයි. කාබනික පොහොර ටිකත් ලැබෙනවා. ජීව වායුවත් ලැබෙනවා.

ගාල්ල දිසා සමූහ


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Or log in with...