දික්වැල්ල ග්‍රාමීය මාර්ග නවයක් අලුත්වැඩියාවට | දිනමිණ

දික්වැල්ල ග්‍රාමීය මාර්ග නවයක් අලුත්වැඩියාවට

ජී.සිරිසේන දික්වැල්ල විශේෂ

රුපියල් ලක්ෂ 300ක වියදමින් දික්වැල්ල ග්‍රාමීය මාර්ග නවයක් මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ග්‍රාමීය මාර්ග පුනර්ජීවන වැඩසටහන් යටතේ ප්‍රතිසංසකරණ කටයුතු නිමකර ඇතැයි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය කියයි.

දික්වැල්ල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ සම සභාපති, දෙවිනුවර එජාප ප්‍රධාන සංවිධායක එච්.ආර්. විමලසිරි මහතාගේ යෝජනාවක් අනුව ප්‍රතිසංස්කරණයට ලක් වූ මාර්ග හා ඒ සඳහා වැය කර ඇති මුදල් ප්‍රමාණයන් මෙසේය.

බතීගම මධ්‍යම යහල පාර ( ලක්ෂ 50) , රෝහල පාර ( ලක්ෂ 40) , බතීගම නැගෙනහිර පැලවත්ත පාර (ලක්ෂ 20) , බතීගම මධ්‍යම , දොඩම්ගහවත්ත පාර (ලක්ෂ 20) , මිල්ලගහහේන පාර (ලක්ෂ 60) , වත්තේගම දකුණ උස්වත්ත පාර (ලක්ෂ 10) වලස්ගල , විහාර මාවත (ලක්ෂ 20) , දික්වැල්ල උතුර පඤ්ඤාවිමල මාවත (ලක්ෂ 10) හා මිහිඳු මාවත (ලක්ෂ 10).


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...