පුංචි ඡන්දය මේ වසරේ ස්ථිරයි | දිනමිණ

පුංචි ඡන්දය මේ වසරේ ස්ථිරයි

ශිරෝමි අබයසිංහ

පළාත් පාලන මැතිවරණය ස්ථිර වශයෙන්ම මේ වසරේ පවත්වන බව රජය සඳහන් කරයි. පළාත් පාලන ආයතන සංශෝධන පනතේ පවතින සියලුම තාක්ෂණික ගැටලු ඉදිරි දින කිහිපයේ විසඳන බව පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය මේ වන විටත් ප්‍රකාශ කර තිබේ. ඉදිරි සති දෙක තුළ දී එම ගැටලු විසඳීමට ක්‍රියා කර මේ වසරේ මැතිවරණය පැවැත්වීමට අවශ්‍ය සියලු කටයුතු සැලසුම් කර තිබේ.

මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වූ පළාත් පාලන පනතට අනුව ග්‍රාම නිලධාරීන් හා ඒ හා සමාන ක්ෂේත්‍රවල රැකියාවල නිරතවූවන්ට පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වීමට අවස්ථාව නොතිබිණි. මේ ගැන අවධානය යොමු කිරීමෙන් පසු ග්‍රාම නිලධාරීන් වැනි ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ට තම කොට්ඨාසය හැර වෙනත් ප්‍රදේශයකින් ජන්දය ඉල්ලීමට හැකි වන ලෙස පනත සකස් කිරීමට රජය සැලසුම් කර තිබේ. 


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...