ඉස්ලාමීය බැතිමතුන්ගේ උතුම් වූ හජ් උත්සවය අදයි | දිනමිණ

ඉස්ලාමීය බැතිමතුන්ගේ උතුම් වූ හජ් උත්සවය අදයි

ලොව පුරා ඉස්ලාම් බැතිමත්හු අද හජ් උත්සවය සමරති. සාමය සංහිඳියාව මේ කුඩා දරුවන්ගේ ප්‍රාර්ථනයයි

ඡායාරූපය- රුසෙයික් ෆාරුක්


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...