ඉන්දියා විදේශ අමාත්‍යවරිය ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා හමුවී...... | දිනමිණ

ඉන්දියා විදේශ අමාත්‍යවරිය ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා හමුවී......

ඉන්දියා විදේශ අමාත්‍ය සුෂ්මා ස්වරාජ් මහත්මිය ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ජනාධිපති නිල නිවසේදී ඊයේ (01) හමුවී සාකච්ජා පැවැත්වු අවස්ථාව. ජායාරූපය- සුදත් සිල්වා

නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...