බෝලවත්ත දේවස්ථානයේ වාර්ෂික මංගල්‍යය දා | දිනමිණ

බෝලවත්ත දේවස්ථානයේ වාර්ෂික මංගල්‍යය දා

බෝලවත්ත පරලෝක රාජේශ්වරියගේ දේවස්ථානයේ මංගල්‍යය පසුගියදා පැවැත්විණි. මංගල දිව්‍ය පූජාවෙන් පසු පැවැති පෙරහැර හා එහිදී දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද වහන්සේ ලැබූ දරුවන් මංගල පූජාවෙන් පසු සමූහ ඡායාරූපයකට පෙනී සිටි අයුරු. 

 


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...