තාක්ෂණ නිපැයුම් 2017: ජය මාතර දිනෙත්ට | දිනමිණ

තාක්ෂණ නිපැයුම් 2017: ජය මාතර දිනෙත්ට

 මුලටියන අධ්‍යාපන කලාපයේ මාතර දෙයියන්දර ජාතික පාසලේ හත්වන ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන දිනෙත් සත්සර රුක්ෂාන් ශිෂ්‍යා නව නිපැයුම් රැසක් බිහි කරමින් එම ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළට යාමට වෙර දරණ දක්ෂ ශිෂ්‍යයෙකි.

නව නිපැයුම් කොමිසම සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය එක්ව සංවිධානය කර තිබූ සහසක් නිමැවුම් නව්‍යකරණ හා නව නිපැයුම් ජාතික ප්‍රදර්ශනය 2017 දකුණු පළාත් තරගය සඳහා ද දිනෙත් නව නිපැයුම් කිහිපයක්ම ඉදිරිපත් කර තිබුණි. එහි දී ජල ටැංකි වල ජල පරිමාව මැනීමේ උපකරණය, සෘජුෆෝම් කපන උපකරණය සහ වාහන සේදීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි වාහන සෝදනය ඔහුගේ සහජ දක්ෂතා අනුව නිර්මාණය කර තිබූ නව නිපැයුම් වේ .

දිනෙත් විසින් මෙතෙක් නිර්මාණය කරනු ලැබූ නව නිපැයුම් උපකරණ පසුගියදා ඇති වූ ගංවතුරත් සමඟ විනාශයට පත්වූ බව ඔහු පවසයි .නැවත එම උපකරණ නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඔහුට ආර්ථික ශක්තියක් නොමැති බැවින් ඒ සඳහා ආධාර උපකාර කරන ලෙස ඔහුගේ මවුපියන් ඇති හැකි අයගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

ඡායාරූපය-දෙයියන්දර සමූහ 


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...