මිරිස්වත්ත-වතුරුගම මාර්ගයේ ඉදිකිරීම්වල නිමාවක් නෑ | දිනමිණ

මිරිස්වත්ත-වතුරුගම මාර්ගයේ ඉදිකිරීම්වල නිමාවක් නෑ

මිරිස්වත්ත - වතුරුගම අංක 205 මාර්ගය වසර හතකට අධික කාලයක සිට සංවර්ධනය කරන නමුත් මෙහි මිරිස්වත්ත සිට බුත්පිටිය දක්වා වන පළමු කිලෝ මීටර් 5ක දුර ප්‍රමාණයේ ඉදිකිරීම් නිසියාකාරයෙන් අවසන් කිරීමට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය අපොහොසත් වී ඇත.

මෙම මාර්ග සංවර්ධනය යටතේ 2/3 දරණ බෝක්කුව අසල සහ 3/3 දරණ කුඩා පාලම සකස් කිරීම මෙතෙක් සිදුව නොමැති අතර අවස්ථා තුනකදී මෙම කුඩා පාලම සහ බෝක්කුව සැදීම පිණිස භාරගත් උප කොන්ත්‍රාත් කරුවන් ඉදි කිරීම් අතරමග නවතා දැමීම මෙවන් තත්ත්වයකට හේතු වී ඇති බව අනාවරණය විය. තවද මෙම මාර්ගයේ ජම්බෝලගස් හන්දියට නුදුරින් ඇති වංගූවක් සහිත ස්ථානයේද නිසියාකාරයෙන් කටයුතු අවසන් කොට නොමැති ආකාරයක් දක්නට ඇත.

වතුරුගම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම යටතේ අඩ් 50ක් වන සේ මාර්ගය පුළුල් කිරීමට කටයුතු සුදානම් කරමින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය දෙපස ඉඩම්ද අධික වන්දි මුදල් ප්‍රමාණයක් ගෙවමින් පවරා ගනු ලැබු මුත් අවසානයේ මංතීරු දෙකක් වන සේ අඩි 21ක ප්‍රමාණයට මාර්ගය පළල් කිරීමක් පමණක් සිදු කෙරිණි.

මාර්ගයක් පළල් කිරීම යටතේ විදුලි සහ දුරකථන රැහැන් කනු ඉවත් කිරීම කළ යුතු නමුත් එයද සිදු නොකිරීමෙන් මාර්ගයේ ධාවනය කෙරෙන රථ වාහන අනතුරු වලට ලක්වන අන්දමින් පවතින් අතර අවස්ථා කිහිපයකදීම යතුරු පැදි කරුවන් වෙනත් වාහන වලට ඉඩ දීමට යෑමේදී මාර්ගය අද්දර පිහිටි එම කනුවල ගැටී අනතුරු වලට ලක්ව ඇත.

ජනතාවට පීඩාකාරී අයුරින් දැඩි මන්දගාමී තත්ත්වයකින් සිදු කෙරෙන මෙම මාර්ග සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් ජනතා නියෝජිතයන් විසින් සොයා බලා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග නොගන්නේ මන්දැයි ජනතාව ප්‍රශ්න කර සිටිති.

ගම්පහ අතිරේක


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...