බස්නාහිර උපාධිධාරීහු 60ක් ගුරු පුහුණුව නිමකර විසිර යති | දිනමිණ

බස්නාහිර උපාධිධාරීහු 60ක් ගුරු පුහුණුව නිමකර විසිර යති

ඉංගිරිය මධ්‍යම සමූහ ප්‍රියදර්ශනී කහවල

බස්නාහිර පළාත් ගුරු සේවය සඳහා බඳවාගත් උපාධිධාරීන් 60ක් පුහුණුව ලැබීමෙන් පසු විසිරයෑම පසුගියදා සිදුවිය. බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙහෙයවීමෙන් මෙම නවක ගුරුවරුන් සඳහා සති 6ක පමණ කාලයක් පුරා න්‍යායාත්මක සහ ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලබාදීම හොරණ ගුරු මධ්‍යස්ථානයේදී සිදුවිය. බස්නාහිර පළාතේ හොරණ, මතුගම සහ කළුතර අධ්‍යාපන කලාප වල දුෂ්කර ප්‍රදේශ වල පිහිටි පාසල් වල සේවය සඳහා මෙම ගුරු පිරිස අන්යුක්ත කර ඇතැයි බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.

පූර්වසේවා ගුරු පුහුණුව නිමකළ එම ගුරුවරුන් විසිරයෑමට පෙර ඔවුන් සමඟ කථිකාචාරිනී යූ.එල්.චම්පිකා, හොරණ ගුරු පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ කළමනාකරු කේ.එස්.විජේසුන්දර, කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා කේ.ඒ.චන්ද්‍රාවතී, පාඨමාලා මධ්‍යස්ථානයේ සම්බන්ධීකාරක ඉන්දික සංජීව විතාන, පීඨාධිපති ලතා ගමගේ මහත්ම මහත්මීහු සමඟ ඡායාරූපයකට පෙනී සිටි අයුරුයි මේ.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...