පොල්පිතිගම රෝහලේ ජල ගැටලුවක් | දිනමිණ

පොල්පිතිගම රෝහලේ ජල ගැටලුවක්

වයඹ එකම රුධිර කාන්දුකරණ ඒකකයේ වැඩ නවතී

වියළි කාලගුණික තත්ත්වයත් සමඟ පොල්පිතිගම රෝහලේ ජල අවශ්‍යතා කටයුතුවලට නියමිත පරිදි ජල සැපයුමක් ක්‍රියාත්මක නොවීම හමුවේ එහි නේවාසිකව හා සායන මට්ටමින් ප්‍රතිකාර ලබන වකුගඩු රෝගීන් දැඩි අසීරූතාවකට පත්ව ඇත. රෝහලේ මෑතකදී ඉදි කරන ලද වකුගඩු රුධිර කාන්දුකරණ ඒකකය පවත්වාගෙන යෑමට ද විශාල බාධාවක් මතුව තිබේ.

සාමාන්‍යයෙන් වකුගඩු ඒකකය තුළ සිදුකරන පරීක්ෂණ සදහා එක් රෝගීයකුට ලබා දීමට පිරිසිදු වතුර ලීටරයක් සැකසීම සදහා වතුර ලීටර් 4ක් අවශ්‍ය වන අතර පැය හතරක් තිස්සේ සිදුකරන පරීක්ෂණ සදහා වතුර ලීටර් දෙදහසක් පමණ අවශ්‍ය වේ. බොහෝ විට දිනකට වකුගඩු රෝගීන් 12 දෙනෙකු පමණ වකුගඩු ඒකකයට ඇතුළත් කරන අතර ඒ සදහා වතුර ලීටර් 24000ක් අවශ්‍ය වේ. එසේම එම රෝගීන් දින 3-4 කට පසුව නැවතත් එම පරීක්ෂණ සදහා යොමු කරන නිසා මේ කාර්යය අඛන්ඩව සිදු කරගැනීමට තරම් ජල සැපයුම ක්‍රියාත්මක නොවීම හමුවේ අදාල කාර්යයන් නිසි පරිදි සිදු කරගැනීමට නොහැකිව තිබේ.

පොල්පිතිගම ප්‍රාදේශීය සභාව හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය එක්ව බවුසරයක් මගින් ජලය රැගෙන ඒම සිදු කළ ද මේ වන විට එය ද වයඹ පළාත් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයාගේ මැදිහත්වීම මත සිදුවන බව වාර්තා වේ.

වයඹ පළාත් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක එන්. ෆරීඩ් මහතා - මේ ගැටලුවට මූලික හේතුව පවතින නියං සමය. මේකට පිළියමක් විදිහට බවුසර් 2කින් ජලය ගෙනැල්ලා ඒ ජල අවශ්‍යතාව සම්පූර්ණ කරන්න අපි කටයුතු කළා. ප්‍රදේශයේ පවතින ජල හිඟය නිසා පොල්පිතිගම වගේම ගල්ගමුව රෝහලත් විශාල ප්‍රශ්න රැසකට මුහුණ දීලා තියනවා. නමුත් හැකි ඉක්කමනින් මෙම ගැටලුව විසදන්න අපි කටයුතු කරනවා.

වයඹ පළාත තුළ පිහිටි එකම වකුගඩු රුධිර කාන්දුකරණ ඒකකය සහිත රෝහල පොල්පිතිගම දිසා රෝහල වන අතර එය මෙසේ ලෙඩ ඇදට වැටීමට ඉඩ දී බලා සිටීම බලධාරීන් සතු සැබෑ වගකීමද.? සෞඛ්‍ය බලධාරීනි මේ ඔබේ අවධානය පිණිසයි.

ගල්ගමුව සමූහ
එම්. එම්. ක්‍රිෂාන්


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...