දෙණියාය-ඇහැළකන්ද බීට්ටු අඩවි කාර්යාලය වහලා | දිනමිණ

දෙණියාය-ඇහැළකන්ද බීට්ටු අඩවි කාර්යාලය වහලා

රම්මල කන්ද රක්ෂිතයත් දැව ජාවාරම්කරුවන්ට

දෙණියාය අඩවි වන නිලධාරී කාර්යාලයට අයත් ඇහැලකන්ද බීට්ටු අඩවි වන කාර්යාලය වසා දමා වසර දහයකි.  මේ නිසා වනසංරක්ෂණ දෙපාර්තමේනුතුවට අයත් රම්මලේ කන්ද, රොටුඹ මෙන්ම පස්ගොඩ තිබෙන රක්ෂිත මේ වන විට දැව ජාවාරම්කරුවන්ගේ ග්‍රහණයට පත්ව ඇති බව ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.

වසා දමා තිබෙන පස්ගොඩ බීට්ටු අඩවි වන කාර්යාලය ක්‍රියාත්මකව පැවැති කාලයේ එහි සිටී නිලධාරීන් දිවා රාත්‍රි නොබලා තම සේවය ඉටු කිරීම නිසා පස්ගොඩ අවට තිබුණ රක්ෂිත ආරක්ෂා විය. නමුත් ඇහැළකන්ද බීට්ටු වන අඩවි කාර්යාලය වසා දැමීමත් සමගම රක්ෂිත අනාරක්ෂිත විය. දැව ජාවාරම්කරුවන් කිසිදු බියකින් සැකයකින් තොරව වටිනා ගස් කපා වෙනත් ප්‍රදේශවලට ගෙන යන බව ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.

ලංකාවේ තිබෙන රක්ෂිත ඉතා සීඝයෙන් අඩුවෙමින් පවතින බැවින් දැනට ඉතුරු වී තිබෙන රක්ෂිත ටික හෝ ආරක්ෂා කර ගැනීමේ කඩිනම් වැඩපිළිවෙළක් අවශ්‍ය බව ජනතාව පෙන්වා දෙති. රක්ෂිත අවට ඉඩම් තිබෙන පුද්ගලයන් රක්ෂිතය කපා විනාශ කරමින් තේ වගා කිරීම සිදුකිරීම නිසා ජල උල්පත් සිදීයාමේ තර්ජනයකට ද මේ වන විට රම්මලේ කන්ද රක්ෂිතය අවට පදිංචිකරුවන්ට මුහුණ දීමට සිදුව තිබේ.

දැඩි නියඟයේදී බීමට පිරිසිදු ජලය නොමැතිව ජනතාව දැඩි පීඩනයකට පත්විය. රක්ෂිත විනාශ කිරීම නිසා එහි තිබූ විශාල ගස් දිරායාමත් සමඟ අධික වැසි ඇතිවී දිරාගිය විශාල මුල්වලින් පොලව තුළට ජලය කාන්දුවී නායයාම් සිදුවිය. දැනට මෙම ප්‍රදේශවල ඉතුරුවෙලා තිබෙන රක්ෂිත ටික හෝ ආරක්ෂා කිරීමට කඩිනම් වැඩපිළිවෙළක් අවශ්‍ය බව නායයාමට ලක්වූ කඳු පරීක්ෂා කිරීමට පැමිණි විශේෂඥයන් අවධාරණය කළේය.

ආර්. එස්. රෝහණ මහතා - වන විනාශයක් වන විට ඒක දැනුම් දෙන්න කෙනෙක් නෑ. ඉස්සර මේ රක්ෂිතයේ කිසියම් පුද්ගලයකු වන විනාශයක් කරනවානම් අප ඇවිත් බීට්ටු වන නිලධාරීවරයාට කියනවා. මේ රම්මලේ කන්ද රක්ෂිතය ආරක්ෂා කරල දෙන්න. මේ රම්මලේ කන්ද රක්ෂිතයේ වටිනා ගස්ටික කපලා වෙනත් ප්‍රදේශවලට ලොරිවලින් ගෙනියනවා දකිනවා. ඒත් කියන්න කෙනෙක් නෑ. දෙණියාය වන අඩවි කාර්යාලයේ නිලධාරීන්ට දැනුම් දීල ඒ අය එනකොටවැඩේ වෙලා ඉවරයි. රම්මලේ කන්දේ වටිනා ගස් කපා ගෙනියන්න වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අඩවි වන නිලධාරීන් සම්බන්ධයි.

අනිල් කන්දලේ මහතා- ආරක්ෂිත වනාන්තරයක් ලෙස මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන එකම වනාන්තරය රම්මල කන්ද වනාන්තරයයි. වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් රම්මලේ කන්ද රක්ෂිත වනාන්තරයේ ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 2868කි. වනාන්තර වර්ගය ලෙස තෙත් මෝසම් වනාන්තර, පහතරට වර්ෂා වනාන්තර ඝණයට අයත් වේ. රම්මලේ කන්ද රක්ෂිතයේ පැතිරීම පස්ගොඩ සහ කටුවන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස තුළ පැතිර තිබේ.

ඇහැළකන්ද බීට්ටු වන අඩවි කාර්යාලය වසා දැමීම නිසා ගොඩනැගිල්ල අවට මත්පැන් සහ මත්ද්‍රව්‍ය පානය කරන්නන්ගේ තෝතැන්නක් බවට පත්ව ඇත. වෙනත් සමාජ විරෝධී අපචාර කටයුතු සිදුවන ස්ථානයක් බවට ද පුවත් තිබේ.

ඌරුබොක්ක විශේෂ
ඒ. පී. දයාචන්ද්‍ර


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...