අගමැති, සාක් කලාපීය ආයෝජන සමුළුවට | දිනමිණ

අගමැති, සාක් කලාපීය ආයෝජන සමුළුවට

සාක් කාලාපීය ආයෝජන සමුළුවට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද සහභාගී වී තිබේ.

එය කොළඹ, හිල්ටන් හෝටලයේ පැවැත්වේ.

 

නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...