ඔබට කොහොමද? | දිනමිණ

ඔබට කොහොමද?

සැප්තැම්බර් මස 06 සිට 12 දක්වා

මේෂ
ව්‍යාපාර වාසි

සේවාස්ථානයේ තම පරිපාලන බලය පෙන්වයි. ප්‍රධානීන්ගේ සහ ප්‍රභූන්ගේ හොඳ හිත දිනාගනී. පාසල් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේසුගතියක් පෙනේ. වාසස්ථාන වෙනසකට කටයුතු යෙදේ. කොන්ත්‍රාත්, ව්‍යාපාර, ආදියේ නිරතවූවන්ටත් ඉඩම්, නිවාස ගනුදෙනුවල නිරතවූවන්ටත් ආර්ථික වාසි අත්වේ. පෙම්වතුන් වැඩිහිටි අවධානයෙන් මිදී දැඩි ස්වාධීනව කටයුතු කරයි. හදිසි ධනවාසි ලැබේ. විශේෂයෙන් තම සේවා ස්ථානයේන් ලැබිය යුතු දීමනා කොටස් වශයෙන් ලබයි. උදරාබාධ ඇතිවිය හැකියි.

වෘෂභ
ඥාතීන් සමඟ ගැටුම්

අය පක්ෂ්‍ය හොඳයි. හදිසි වියදම් පෙන්වයි. එබැවින් ඉතිරිකිරීම් දුෂ්කරවිය හැකිය. කොන්තරාත්, ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින්නන් වැඩිපුර ආයෝජනය කරයි. අසල්වැසියෙකු සමඟ පෙම් සබඳතාවක් ඇතිවේ. මඟුල් තුලා කටයුතුවල ද සාර්ථකත්වය පෙන්වයි. ඥාතීන් හා ගැටුම් ඇතිවියහැක. පාසල්, උසස් අධ්‍යාපනය යන ක්ෂේත්‍ර දෙකේම ප්‍රගතියක් පෙන්වයි. අත් හා උරහිස් ආබාධ ඇතිවිය හැක.

මිථුන
පෙම්වතුන්ට සුබයි

මුදල් වංචාකාරයින්ගේ ගොදුරක් විය හැක. බහුවිධ ආදායම් මාර්ග ඇතිකරගනී. ඉඩම්, නිවාස ආදිය සම්බන්ධ ගනුදෙනු ඇති අයට වාසිය තමා වෙත හරවාගත හැකිය. පෙම්වතුන්ට සුබය. වැඩිහිටි විරෝධතාවලින් මඟහැරිය හැක. අධ්‍යාපනයට බාධා අඩුවේ. ප්‍රතිවාදීන් අභිබවයි. පවුල් ජීවිතයේ සමඟියට බාධා ඇතිවිය හැක. ඉඩම් නිවාස ගනුදෙනුවලදී වාසිය අත්වේ. වෘත්තීමය වශයෙන් පරිපාලන බලය ලබයි. අසල්වැසියන් හා විරසක භාවයක් ඇතිවිය හැක. ලේ විෂවීම් ඇතිවිය හැක.

කටක
නිවාස ගනුදෙනු

දුර බැහැර සහ අපේක්ෂිත විදේශීය ගමන් ඇත. ශාස්ත්‍රීය කටයුතුවලට වැඩියෙන් වියදම් වේ. වාසස්ථාන මාරුවීම් සිදුවිය හැක. ඉඩකඩම්, නිවාස ගැනීමේ හෝ විකිණීමේ ගනුදෙනු ඇති අයට වාසි පෙන්වයි. සියලුම වර්ගයේ කලා ක්ෂේත්‍රවල අයට හිතකර තත්ත්වයකි. අය පක්ෂය වැයට වඩා ඉදිරියෙන් සිටියි. ප්‍රේමවන්තයින්ට - බාධා එල්ලවේ. ආමාශයේ ආබාධ ඇතිවිය හැක.

සිංහ
ප්‍රතිවාදීන් අභිබවයි

ස්ව උත්සාහයෙන් බොහෝ කටයුතු කරගත හැකිය. ප්‍රතිවාදීන් අභිබවයි. පරිපාලන කටයුතුද සාර්ථක වේ. ගමනා ගමනයට වැඩි වියදම් පෙන්වයි. අය පක්ෂය නරක නැත. ආ‍යෝජනයට ද එය යොදවයි. කළින් යෙදූ ආයෝජනවලින් ප්‍රතිලාභ එන සතියකි. ඉඩම් හා නිවාස ගනුදෙනුවලින් වාසි දායකය. කෘෂිකර්ම, පතල්, වතු ආදියේ යෙදී සිටින්නන්ට අවාසි නැත. අධ්‍යාපනයේ ප්‍රගතියක් පෙන්වයි. ස්නායු ආබාධ ඉස්මතු විය හැක.

කන්‍යා
අනිසි වියදම්

වියදම් වැඩි සතියක්විය හැක. ගන්නා තීරණ අවාසි දායක වේ. අනිසි වියදම් ඇත. ඉඩම්, නිවාස ගනුදෙනු ඇති අයට පමණක් යම් සැනසිලිදායක තත්ත්වයක් උදාවිය හැක. මුදල් වංචාකාරයින්ගේ ගොදුරක්ද විය හැක.

හදිසි රෝහල් ගතවීමකටද ඉඩ ඇත. වෘත්තීමය වශයෙන් වෙනස්කම් පෙන්වයි. කලා ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන්නන්ගේ සාර්ථකබවක් පෙන්වයි. පාසල් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය සාර්ථකය. අය පක්ෂයට වඩා වැය පක්ෂ වැඩිය. මුත්‍රා ආබාධ ඉස්මතු විය හැක.

තුලා
ප්‍රභූන්ගෙන් උපකාර

විදේශ ගමන් ඇත. විශේෂයෙන් අධ්‍යාපන හා වෘත්තීමය කටයුතු සඳහා ලැබීමට නියමිත මුදල, කොටස් වශයෙන් ලැබේ. ඉඩකඩම්, නිවාස ගනුදෙනු ඇති අයට අවාසිදායක නැත. අධ්‍යාපනයට හිතකරය. පෙම්වතුන් රැවටීම්වලට භාජනය වේ. මඟුල්තුලා කටයුතු සාර්ථක වේ. මව රෝගී විය හැක. ප්‍රධානීන්ගෙන් හා ප්‍රභූන්ගෙන් උදව් ලබයි. විදෙස් මූලාශ්‍රවලින් ධනය ලබන පුද්ගලයින්ට වාසිය. රුධිර පීඩන ඉස්මතුවිය හැක.

වෘශ්චික
උසස්වීම් ලබයි

වෘත්තීමය කටයුතු දක්ෂ ලෙස කරයි. විශේෂයෙන් පරිපාලන අංශවල අය දැඩි භාරකාරත්වයක් නිසා අපවාද, විවේචන ආදියට මුහුණදීමට සිද්ධවෙයි. ඉඩකඩම්, නිවාස ගනුදෙනු ඇති අයට වාසිසහගත සතියකි. උසස්වීම්වලට නිර්දේශ විය හැක. හවුල් ව්‍යාපාර හා වෘත්තීමය කටයුතු සඳහා ආයෝජන යොදයි. සමස්තයක් වශයෙන් අප පක්ෂයට වඩා වැය පක්ෂය ඉදිරියෙන් සිටියි. අධ්‍යාපනයේ ප්‍රගතියක් පෙන්වයි. හදවත් රෝග ඇතිවිය හැක.

ධනු
අධ්‍යාපනයට බාධා

වෘත්තීමය කටයුතුවලට එතරම් සුබ නැත. වෘත්තීය කටයුතුවලට අයත් ලියකියවිල් අස්ථානගතවේ. ශාස්ත්‍රීය කටයුතුවලට අධික වියදම් යයි. විදේශීය මූලාශ්‍රවලින් ආදායම් ලබන්නන්ට සුබයි. කලා ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන්නන්ට සාර්ථකත්වයක් පෙන්වයි. පෙම්වතුනට හිතකර වකවානුවකි. අධ්‍යාපනය එතරම් සුබ නැත. නීති ගැටලුවලට මුහුණදීමට සිදුවේ. අපේක්ෂිත විදේශගමන් යාහැක. මංගල්‍ය කටයුතුවලට නරක නැත. සෙම් රෝග ඇති අය සැළකිළිමත්වන්න.

මකර
රැවටීම්වලට හසුවේ

උසස් අධ්‍යාපනයට යම් බාධා පැමිණේ. නමුත් අසාර්ථක නොවේ. ඉඩ කඩම්, නිවාසආදිය විකිණීමේ මේ ගැනීමේ ගනුදෙනු ඇති අයට හිතකර අවස්ථාවකි. ආදායම් ඉපැයීමේ කටයුතුවලදී රැවටීම්වලට භාජනය විය හැක. මංගල්‍ය කටයුතු සාර්ථක වේ. හවුල් ව්‍යාපාර කටයුතුවලට ද අවාසි නැත. කලා ක්ෂේත්‍රයේ, සාහිත්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන්නන්ට වාසිදායක අවස්ථාවකි. හදවත් රෝගීන් ප්‍රවේශම් විය යුතුය.

කුම්භ
වියදම් අධිකයි

වෘත්තීය කටයුතුවලට අභියෝග බාදා එල්ලවේ. යම් යම් කාරණාවලදී අනුන් රැවටීමට සිත්දෙයි. හවුල් ව්‍යාපාර අතර ගැටුම් නිර්මාණය වේ. මංගල්‍ය කටයුතුවලදී ඒ තරම් සාර්ථකත්වයක් නොපෙන්වයි. වියදම් අධිකයි. අධ්‍යාපනයට බාධා නැත. ඉඩ කඩම් නිවාස ගනුදෙනු ඇති අයට අවාසි වේ. ලොතරැයි දිනුම් පෙම්වතුන්ට හිතකර වාතාවරණයක් නොවේ. කලා ක්ෂේත්‍රයේ නිරතවූවන්ට ඉස්මතුවීමේ අවස්ථා ඇත. ළය පීනස ඉස්මතු වේ.

මීන
කලාකරුවන්ට සුබයි

නිවාස, ඉඩම් ගැන ව්‍යාපාර ගනුදෙනු ආදිය ඇති අයට වාසිදායකය. විදේශ මූලාශ්‍රවලින් ආදායම් ලබන්නන්ටත් සුබය. අධ්‍යාපනයේ ප්‍රගතියක් පෙන්වයි. කලා කරුවනට සුබය. ප්‍රතිවාදීන් අභිබවා ජනප්‍රියවීමේ හැකියාවක් ඇත. අපේක්ෂිත විදේශ ගමන් කල් යයි. යුග දිවියේ සමඟියට බාධා ගෙනදේ. පෙම්වතුන් අතර වෙන්වීමේ ප්‍රවනතා ඇත. ආවේගශීලීත්වය ඉස්මතුවේ. මේ නිසා ඇසුරු කරන්නන් අතර විරසක භාවයක් ඇතිවෙයි.

ප්‍රවීණ ජ්‍යෙතිෂවේදී
පානදුරේ රෝහන් වීරරත්න


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...