බියගම පුරන් කුඹුරු අක්. 28ක් යළි වගා කිරීමට ආධාර | දිනමිණ

බියගම පුරන් කුඹුරු අක්. 28ක් යළි වගා කිරීමට ආධාර

දිවයින පුරා වසර පහකට වඩා පුරන්ව පවතින කුඹුරු ඉඩම් නැවත වගාව සඳහා රජය විසින් රුපියල් විසිපන්දහසක මුදලක් කුඹුරු ඉඩම් අක්කරයක් වෙනුවෙන් ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇත.

ඉදිරි මහ කන්නයේදී ගොවි මහත්වරුන් දිරිගැන්වීම සඳහා ලබාදෙන මෙම මුදලට අමතරව එම පුරන් කුඹුරු සඳහා අක්කරයකට රුපියල් පන්දාහක් වූ පොහොර සහනාධාර මුදල් ද ලැබීමට නියමිතය.

මෙම ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව බියගම ගොවිජන සේවා බලප්‍රදේශයේ පුරන් කුඹුරු අක්කර 28 ක් වගාකිරීමට ඉලක්කගත කර ඇති අතර ඒ සඳහා යෝජිත කඳුබොඩ නැඟෙනහිර වසමේ පුරන් කුඹුරු බියගම ගොවිජන සේවා ප්‍රාදේශීය නිලධාරිනී කාව්‍යා ජයසිංහ මහත්මිය විසින් පරීක්ෂා කරන ලදී.

සුදත් පුබුදු කීර්ති දෙල්ගොඩ සමූහ
ඡායාරූපය - දෙල්ගොඩ සමූහ 


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...