බෝගම්බර පැරැණි සිරගෙදර බිමේ නවාංග රැසක් | දිනමිණ

බෝගම්බර පැරැණි සිරගෙදර බිමේ නවාංග රැසක්

මහනුවර ඓතිහාසික බෝගම්බර බන්ධනාගාරය, කුණ්ඩසාල ප්‍රදේශයේ පාතදුම්බර බන්ධනාගාරය ලෙස ස්ථාපිත කිරීමෙන් පසු මහනුවර නගරයේ පිහිටි අක්කර 8.5 වපසරියකින් ගොඩනැගිලි රැසකින් යුත් භූමිය කාලයක් වල්බිහිවී විනාශයට යමින් පැවතුනි.

පසුගියදා මහනුවර නවනගර සංවර්ධනයට සමගාමීව රු. දසලක්ෂ 443ක වියදමින් ලෝක උරුම නගරයක් වන මෙහි පෞරාණිකත්වය සුරැකෙන ලෙස බෝගම්බර සිරගෙදර හා භූමිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය හා මහනගර සභාව එක්ව ප්‍රතිසංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ විය.

ඒ අනුව සංස්කෘතික ප්‍රසංග පැවැත්වීමේ වේදිකාවක් දේශීය භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමේ වෙළෙඳ සලක් පොදු විනෝදාත්මක කටයුතු හා විවේකීව සිටීමේ පොදු අංගණයක්, මහජන ගැලරියක්, අමුත්තන්ට මධ්‍යස්ථානයක්, බන්ධනාගාර ගොඩනැගිල්ලතුළ පැවැති බන්ධනාගාර රෝහල එලෙසින් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම, මහනුවර සංස්කෘතිය දැක්වෙන කෞතුකාගාරයක්, දේශීය කලා නිර්මාණ නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශන කිරීමේ හා අලෙවි කිරීමේ ස්ථානයක් සම්ප්‍රදායික කලා සහ නර්තන ඉදිරිපත් කිරීමේ ස්ථානයක්, අඩු වියදමින් නවාතැන් ගැනීමේ ස්ථානයක්, රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශ සඳහා කාර්යාල පහසුකම් ව්‍යාපෘතියක් මේ ව්‍යාපෘතියට ඇතුළත් ය.

මේ ස්ථානයේ භූමිය වටකර ඇති ආරක්ෂක බැම්මේ ඇතුළත සහ පිටත ඇති තාවකාලික ගොඩනැගිලි ඉවත් කෙරෙමින් සංවර්ධන කටයුතු සිදුකෙරෙමින් පවතින අතර බෝගම්බර ක්‍රීඩාපිටියට ඉහළින් ඇති මේ භූමිය සතු කඳුකර කොටස ද ඇතුළුව අදියර තුනක් යටතේ සංවර්ධනය කෙරේ. මේ සංවර්ධන කටයුතු මහනුවර මහනගර සංවර්ධනය පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත්කළ කමිටුව අධීක්ෂණ කටයුතු සිදුකරයි.

හාරිස්පත්තුව මධ්‍යම විශේෂ
ගාමිණී බී. දිසානායක


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...