මහ මඟ යන එන අයට තොප්පි දමන රුවැත්ති... | දිනමිණ

මහ මඟ යන එන අයට තොප්පි දමන රුවැත්ති...

මහ මඟක් අයිනේ තොප්පි වෙළෙඳාමේ යෙදුණ මෙම යුවතිය දුටු විට ඔබ දැකුමෙන් අප නෙත් පින් කළ බව දැනිණ යනුවෙන් කියැවෙන ප්‍රකට කවියත් මතක් වූයේ මෙවැන්නන්ගෙන් රටට වන යහපත ඉතා ඉහළින් අගය කරන හෙයින් මය. මැය තොප්පි අලෙවි කරමින් සිටියේ ඉකුත් දාය. ඇය ඉලක්ක කළ කණ්ඩායම වූයේ අගෝස්තු 22 වැනි දාත් සැප්තැම්බර් 6 වැනි දාත් අතර කාලය තුළ මහියංගණය නගරය හා මහියංගණය පූජා නගරය අතර මාර්ගයේ ආ- ගිය ජනයා යි. ඇය ඉදිරිපිට වූ අපූරු තොප්පි පෙළ මෙන් ම අපූරු වූ හිනාවක් ඇගේ මුවේ නිරතුරුව වූ හෙයින් මෙතැන වූ තොප්පි වැඩි වැඩියෙන් අඩු වූ බවත් ඒ අඩුව පුරවන්නට එල්ලූ තොප්පිත් ඒ විදියට ම අඩු වූ බවත් දැකිය හැකි වීය.

මෙහි ආ ආකාරයට තවත් තැන්වලට යමින් මග-තොටේ යන-එන ජනයාට තොප්පි දමා මැය උපයන මුදල් රජයේ රැකියාවක් කරමින් හෝ කා ගේ හෝ යටතේ රැකියාවක් කරමින් උපයන මුදල් තරමට නොවටී ද?

මහවැලි කලාපීය
නවරත්න බණ්ඩාර


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...