ඉල්ලීම්වලට විසඳුම් නෑ | දිනමිණ

ඉල්ලීම්වලට විසඳුම් නෑ

ඉබ්බාගමුව සමූහ කුමාරි දිසානායක

විශ්‍රාමිකයින්ගේ ඉල්ලීම්වලට සාධාරණ විසඳුමක් නොලැබුණා“ යැයි කියමින් ඊයේ (13) කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ විශ්‍රාමිකයින් විරෝධතා පාගමනක් නියැලුණහ. විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතාව, විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධනයට පනවා ඇති තහංචිය ඉවත් කළ යුතු බව, අග්‍රහාර රක්ෂණයේ ප්‍රතිලාභ ලබා නොදීම, විශ්‍රාමිකයින්ගේ නෛතික බලය ස්ථාපිත කළ යුතු බව යන ඉල්ලීම් මුල්කරගෙන මෙම උද්ඝෝෂණය පැවැත්වූහ.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...