ජෙයරාජ් පාලමට සැත්කමක්... | දිනමිණ

ජෙයරාජ් පාලමට සැත්කමක්...

 කැලණිය දුම්රිය මාර්ගය හරහා ඉදිකර තිබෙන ජෙයරාජ් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ අනුස්මරණ ගුවන් පාලමේ නඩත්තු කටයුතු සඳහා එක් මංතීරුවක් මේ වන විට වසා ඇත.

ඉහළට සහ පහළට ධාවනය කෙරෙන සියලු වාහන විවෘතව තිබෙන මංතීරුවෙන් හා ගුවන් පාලමට දෙපසින් දුම්රිය මාර්ගය හරහා තිබෙන මාර්ගයෙන් ගමනු කරනු දැකගත හැකිය. ඡායාරූපයෙන් දැක්වෙන්නේ ගුවන් පාලමේ එක් මංතීරුවක නඩත්තු කටයුතු සඳහා තහඩු ඉවත් කර ඇති ආකාරයයි.

ඡායාරූප - උඩුගම්පොළ සමූහ 


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Or log in with...