පාර්ලිමේන්තු වටරවුම අවහිරවෙයි | දිනමිණ

පාර්ලිමේන්තු වටරවුම අවහිරවෙයි

විරෝධතාවක් හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු වටරවුම අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක් ඇති වී ඇති බව වාර්තාවේ.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...